Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

FBnickLoader

FBnickLoader
393 Downloads

FBnickLoader laddar enkelt ner alla Flashbacks runt 60 miljoner inlägg. Läs manualen först: Manual Programmet kan laddas ner från manualsidan också. Numera stoppar Flashbacks brandvägg programmet från att ladda ner mer än några hundra inlägg. Just denna version är också stoppad genom User Agent.

Vi har utvecklat en ny nedladdare som kommer runt Flashbacks brandvägg men är inte säkra på att släppa den fri. Orsaken är att det nu krävs mer handhavande och installation av tredjepartsprogram för att det skall fungera.
Size: 85KB
Version: v1711070242