Creeper MediaCreeper

Drivs av SIG-gruppen

Här öppnar vi en ny hemsida

Datorintresse

Sidan har vi gett namnet ”Datorintresse” och skall handla om det mesta inom datorns Värld. Men framför allt kommer den att innehålla våra datorprogram för nedladdning och det är det vi kommer att börja med här inom kort.

Varför

Datorintresset och kunnandet är mycket stort innanför våra väggar. Vi hade för många år sedan en hemsida strikt om datorns Värld men under datorns och Windows första stapplande år fanns det tretton på dussinet om samma sak varav flera av dem var betydligt bättre än det vi åstadkom. Mest berodde det på att vi spridit ut vår arbetstid på mängder av hemsideprojekt, det blev helt enkelt för lite tid över till var och en av dessa. Vi lade därför ner de flesta hemsidor för att koncentrera oss på en av dem med. Lite senare ökade vi på med två-tre hemsidor till. Hösten 2012 slogs allt i spillror av rättsvårdande myndigheter och av näthatet som följde därpå. Lusten tog helt stopp och vi lade ner alla tidigare hemsidor. Januari 2013 skapades nättidningen ”I Folkets Intresse” som redan från början bekämpade näthatet och numera är den största nättidningen om näthat och bekämpning av densamma. Tidningen drivs av SIG-gruppen, en grävargrupp mot näthat. Det har nu gått flera år sedan tragedin och under denna tid har önskemålen från våra läsare lagts på hög. Vår nättidning ”I Folkets Intresse” skall bara användas mot näthat, stalking och näraliggande. För att uppfylla läsarnas önskemål om också annat innehåll måste vi skapa nya hemsidor för detta ändamål. Först ut blir alltså denna hemsida, ”Datorintresse”, som kommer att handla om datorer men framför allt där man kan ladda ner våra datorprogram.

Våra datorprogram släpps

Den fråga som är absolut i majoritet av önskningar är frågan om vi kommer att släppa våra datorprogram fria för allmänheten. För några månader sedan tog vi oss tid att diskutera frågan ingående och länge. Vi stötte och blötte alla möjliga och omöjliga nackdelar och fördelar. Vi kom till slut fram till att vi skall släppa nästan alla program fria. Vissa av dem kanske vi skapar enklare versioner av för allmänheten.
Det skall genast sägas att en del av programmen är direkt olämpliga att släppa eftersom de kan användas som mycket kraftfulla redskap i hackerverksamhet eller att ställa till jävelskap på en massa forum. Ett av programmen kan autoposta inlägg i stor omfattning, så stor att detta programs inlägg skulle inom kort kunna vara den större delen av inläggen i forumet som programmet används mot. Programmet har en viss AI-teknik som gör att det kan avgöra vilken ordföljd som passar bäst i postningsögonblicket. Vid tester har faktiskt folk diskuterat ingående med vårt datorprogram utan att ana att de talat med en maskin. Vidare har vi program som kan ladda ner all postningar på Flashback både tidigare postningar och i realtid. Programmet laddar ner postningarna innan de visas på Flashback. Vi har alltså full kontroll över alla poster som raderats av moderatorer. Vi har datorprogram som kan skapa konton på Flashback och vi har datorprogram som kan lyfta trådar eller väcka liv i de tidigaste trådarna och mycket mer. Några exempel på trådar vi testat att lyfta på Flashback är följande:

  • ”Den stora tråden om In Flames Musik – Allmänt”
  • ”Malmöbor med omnejd: Hur pass illa är det?”
  • ”Möten med mångkulturen 3.0”
  • ”Vem är svensk?”
  • ”Dammluckan på vid gavel- Sverige först att ge PUT till alla Syrier med familj i EU”
  • och några till.

Det mesta av dessa program kommer vi med tiden att släppa fria. Vi kommer dock att hålla på program som kan åstadkomma olagligheter i fel händer.

Vad utvecklar vi nu

Det som står för dörren är att göra våra datorprogram lämpliga för allmänheten. De måste alltså göras snyggare och mindre komplicerade att använda. Det måste också skrivas, i vissa fall, omfattande manualer till programmen för att de som laddar ner dem överhuvudtaget skall kunna få något ut av det.
Vi har flera andra påbörjade projekt som utvecklas sakta på grund av tidsbrist. Det handlar bland annat om ett program som kan avgöra om två olika skrifter skrivits av samma person och det handlar om ett program som vi tror skall kunna ladda ner alla poster i Flashbacks dolda forum, ”Outlaw”, som ligger inbäddat i Flashback. Så här långt har vi hittat var alla Outlaw-poster ligger i databasen. Nu gäller det att stimulera forumkoden till att skriva ut posterna, resten är lätt. Vi har också en flera påbörjade små enkla program som ligger och väntar på att bli färdiga. Allt detta släpper vi fritt efter hand med den brasklappen att programvara som kan hjälpa till i brottsligt syfte kommer vi att antingen göra i en enklare version eller inte släppa fritt alls.

Vad för utvecklingsspråk använder vi

Vi utvecklar datorprogram i ren C-kod. Det är tack vare det som vi kan gräva djupt i det mesta vi gör med datorprogram. Vi har också ett eget funktionsbibliotek på för närvarande ungefär 800 funktioner som förenklar och snabbar upp utvecklingstiden.

Datorer, Windows och nätet

Trots ovanstående beskrivningar kommer det huvudsakliga innehållet handla om datorer, Windows och nätet. Vi kommer att visa hur man bygger datorer och mycket om Windows, främst senaste versionerna. Vi kommer också skriva en del om internet och hur man kan skydda sig från nyfikna och mycket mer.

Hemsideteknik

De nya hemsidorna som vi kommer att sjösätt efter hand bygger på en egen teknik som syftar till minsta möjliga körbar kod på servern. Hackare använder ofta körbar kod, som PHP, för att exekvera
php-script inne på hemsideutrymmet som öppna upp för hackare att ex.vis få ut databasen eller att kunna logga in. Även koden till vår eget hemsidesystem kommer vi att släppa fri.

UPPDATERAT
Vi väntar ett tag med våra egna bloggar. Vi är för upptagna med annat ett bra tag fram.

AVLYSSNA MOBILTELEFON

Märkliga mojänger

Under letandet av avlyssning har vi stött på en hel del märkliga konstruktioner och programvara. En av dem är en så kallat ”IMSI-catcher”.

Mobilbasstation

En IMSI-catcher kan liknas vid en basstation för mobiltelefoner. En mobiltelefon fungerar så att den alltid loggar in på den basstation som är starkast. Genom att använda en IMSI-catcher närmare en eller flera mobiltelefoner kommer den att uppfattas av mobiltelefonerna som den starkaste basstationen i området och mobilerna loggar in på den.

Tappar signalen på information

Apparaturen fungerar så att den tar emot signalen från mobiltelefonen och skickar den vidare ut till den riktiga basstationen samtidigt som den tappar signalen på information. Den som ringer med sin mobil märker oftast ingenting.

imsi_1

Med en sådan här och prylar för ca 250kr går det att bygga en egen avlyssnare. Jo, man måste ha kunskapen också….

Går att bära i fickan

Eftersom en IMSI-catcher inte är större än två-tre vanliga mobiler idag kan en person enkelt bära med sig den in på exempelvis ett viktigt ämbete för att träffa någon person i ett trivialt ärende. I väntrummet kan han sedan spela in vald mobiltelefons samtal. Det kan också gå bra att stå utanför ett hus och spela in samtal som pågår från någon mobiltelefon. Förfarandet kallas för ”man-in-the-middle attack”.

Kan avlyssna samtal runt telefonen

Det förfärliga är att de också i vissa fall kan avlyssna telefonen genom telefonens mikrofon. Dvs de kan höra samtal som pågår mellan olika personer eller samtal i olika möten. Det räcker med att telefonen är igång. Man behöver alltså inte ringa med telefonen för att avlyssna det som sägs i rummet där telefonen befinner sig.

Hur är det möjligt att göra så här

I mobilnätet måste mobiler autentisera sig mot basstationen, men basstationen måste inte autentisera sig mot mobilen. Det är en säkerhetslucka som är känd sedan länge och som skapar denna möjlighet.

G-näten är krypterade

En IMSI-catcher klarar inte att lösa krypterade signaler från 3g- eller 4g-telefoner. De kan alltså inte avlyssna sådana telefoner vilket de flesta telefoner är idag. Men alla 3g- och 4g-telefoner har också GSM-modul inkopplad så att de, vid dålig täckning i g-nätet, kan gå över till GSM-nätet som har betydligt bättre räckvidd pga av att GSM-nätet använder längre våglängder. Användaren av IMSI-catcher använder därför också en störsändare som stör g-nätet och tvingar telefonerna att slå över till GSM och avlyssningen kan påbörjas. Man märker ofta inte när en mobiltelefon går över till GSM men i detta fall borde det först bli störningar i nätet innan telefonen slår över. Det är sådana här störningar som avslöjade IMSI-catchern i OSLO för ett tag sedan. Det påstås i skrivande stund att man också snappat upp g-störsändare i Stockholm.

IMSI-catcher betalar samtalet

När man avlyssnar ett mobilsamtal och signalen sedan skickas vidare till basstationen görs det med IMSI-catcherns eget SIM-kort. IMSI-catchern måste alltså ha ett eget abonnemang för att kunna användas. Detta innebär att det är IMSI-catchern som får räkningen på samtalet. Teleoperatörerna borde också se vilket abonnemang som avlyssnade den aktuella telefonen. Men det kan ta lång tid att gå igenom och analyserad loggfiler mm. Långt innan det har användaren av IMSI-catchern bytt SIM-kort.

Hur vet vi om det pågår en avlyssning

En del mobiler kan visa att krypteringen avaktiverats. I övrigt  finns en del saker att alla vara uppmärksam på.

  • När IMSI-catchern används och avlyssnar ett samtal kan den inte länka vidare de andra samtalen till basstationen samtidigt. Andra mobiler i IMSI-catcherns närområde kan därför varken ringa eller ta emot samtal.
  • IMSI-catchern kan inte ta emot samtal från basstationen och skicka till den avlyssnade telefonen. Man kan alltså inte ringa till en avlyssnad telefon.

Hur kan man mer upptäcka avlyssningen

När vi vet ovanstående kan det enkelt avslöjas om det finns en IMSI-catchern i närheten. Det som behövs är två mobiltelefoner. Med huvudtelefonen ringar man till den andra telefonen och sedan ringer man från den andra telefonen till  huvudtelefonen. Går det inte att ringa till till någon av telefonerna ringer man till en telefon som inte befinner sig i närområdet. Om det går att ringa ut med en av telefonerna är det den som det går att ringa ut med som är avlyssnad. Om det inte går att ringa ut med någon av telefonerna är det någon annan telefon som är avlyssnad om det inte är något annat tekniskt fel, vill säga.

Störningar

Med den telefon det går att ringa ut med skall man vara observant på störningar. Störningar i ett g-nät visar sig genom att signalen bara bryts plötsligt. Det är därför man ibland hör den andre hackigt vid dålig mottagning. Om det ofta är lite hackigt någon sekund när du ringer upp någon men direkt därefter fungerar bra kan du vara utsatt för en ”man-in-the-middle attack”. Försök genast, med andra handen, att ringa med en annan telefon till någon en bit bort. Fungera inte det är du sannolikt utsatt för en ”man-in-the-middle attack”.

Surfa på nätet

Det går också avsevärt långsammare att surfa på nätet under en sådan attack. Sannolikt går det också att avlyssna vad man gör på nätet. Men att surfa i GSM-nätet är olidligt så där kan de inte få ut någon information.

Lägg telefonen så ingen kan avlyssna genom mikrofonen

När du lägger ifrån dig telefonen se till att den placeras på så sätt att mikrofonen i telefonen inte har fritt spelrum. Lägg den gärna i en box eller i fickan. På kontoret kan man lägga telefonen nära en radio eller nära datorns fläkt osv. Dvs lägg telefonen nära något som utsöndrar ljud av något slag. En nyare mobiltelefon har inbyggda filter mot ljud som kommer en bit ifrån. Det är därför man inte hör att en person kör bil när han talar i telefonen. Man hör inte alls billjudet i telefonen. Detta filter skär bort allt ljud en liten bit bort om den läggs nära en ljudkälla av något slag.

Särskilt skyddande programvara

Det börjar nu också komma programvara som installeras på telefonen som direkt visar på sådana här attacker. Denna programvara är dock på betastadiet och inte riktigt testat ännu. Det är främst gruppen XDA Developers som jobbar på sådant program för Android-mobiler och den finns att hämta här.

Vanligt förekommande

Är detta vanligt förekommande? Med den syn som hackare av typen svarthattar (hackare som djävlas med folk) har så är det inte alls omöjligt att tekniken kan vara ute bland dessa. Jag har undersökt om någon kan bygga en sådan här hemma och har man inte hjärncellerna i knäskålen är det inte omöjligt. I sådana fall ligger vägen öppen för mycket groteskt förtal på nätet. Personer av detta slag drar sig inte alls för att lägga ut den information de får fram för en var att ta del av. Det kan vara totalt förödande för en privatperson om detta skulle hända. Men det bryr sig oftast inte de, som barn sexuellt utnyttjade, svarthattarna om. Jo, det är känt i en utredning att de som hackar för att jävlas med andra i stor utsträckning varit sexuellt utnyttjade när de var mindre. Det vill säga att flera av de som deltar i hackartrådarna på Flashback skulle då varit sexuellt utnyttjade. Mer om det i en annan artikel.

Det måste påpekas att våra myndigheter tar detta på stort allvar då denna teknik i första hand är avsedd för främande makt att spionera på andra länder. Ertappas någon med en sådan utrustning är det inte de obefintliga förtalslagarna som används som rubricering. Nu snackar vi om helt andra doningar!

Var försiktig

Säg inget mer i telefonen än du kan stå för offentligt. I detta elektroniska tidevarv sprider vi ut elektroner runt oss likt ett såll i vatten. Det bästa sättet att skydda sig är att inte släppa hemligheterna ur munnen och in i elektroniken eller från fingrarna in i tangentbordet. Åtminstone inte den mest intima  informationen.

REDAKTIONEN

 

 

En värsting i tangentbordet

Bygger själv

Jag bygger allt jag använder själv, som exempelvis datorer. Det har blivit ett antal under åren. Här skall jag nu visa hur det såg ut när jag byggde en riktigt snabb och ovanlig dator.

Tangentbordet

Datorn jag skall beskriva byggde jag in i tangentbordet. Kravet var att prestanda skall ligga i topp och inga andra avkall mot andra typer av datorer fick förekomma. För att det skulle fungera tvingades jag använda vattenkylning av både processor och nätaggregat.

Specifikationer

datorn har en processor av typen Intel i7 på 4 GHz. Den har 16 GB internminne och SSD-disk. Som operativsystem använder jag här Windows 7 64 bit. Hårddisken kan bytas ut utan att öppna datorn. Detta är gjort så med tanke på att växla till Linux snabbt och enkelt.

Prestanda

När datorn var färdig visade det sig att detta var den snabbaste dator jag byggt. Windows startar upp på 7 sekunder från påsättning till att man kan jobba i Windows.

Så här såg det ut när jag byggde datorn

DSC09010

Datorn byggdes helt i 2 mm aluminiumplåt och fogades samman av galvade plåtvinklar. Skruvarna kapades av när det var klart.

x

x

x

x

DSC09011

Här är ena sidan monterad.

x

x

x

x

DSC09012

Två sidor monterade.

x

x

x

x

DSC00044

En kylmodul monterad. Det gick åt tre sådana kylare med sammanlagt 9st 40mm fläktar bara för kylarna.

x

x

x

x

DSC09089

En kylare på nära håll utan fläktar.

x

x

x

x

DSC09070

För att kunna bygga med upptagna hål mm på rätt plats måste innehållet monteras till viss del.

xxxxxxxxxx

x

x

x

DSC09071

Det är trångt under huven. Här är det ett strippat nätaggregat som passas in.

x

xx

x

x

DSC09072

Nätaggregatet på plats och fastskruvat.

x

x

x

x

DSC09073

2st 8Gb (=16Gb) internminnen med kylflänsar används.

x

x

x

x

DSC09082

Processorkylarblocket sätts på plats över processorn.

x

x

x

x

DSC09088

Processorkylarblocket monterat. Man ser här hålen för vattnet.

x

x

x

x

DSC09097

Vattenkopplingar monterade på kylarblocket.

x

x

x

x

DSC09723

Under maskinen tas upp hål för inkommande luft. Två skall sågas, här är ett av dem klar (plockar ur elektroniken när jag sågar, visar bara hur det ser ut med sågen på plats).

x

x

x

x

DSC09534

Öppning för Slott-in DVD sågas upp.

x

x

x

x

DSC09867

Slott-in DVD monterad.

x

x

x

x

DSC09852

Hål för utbytbar hårddisk har sågats upp.

x

x

x

x

DSC09853

x

x

x

x

DSC09863

Hårddisken (SSD) utan mekanism har monterats samt fläktar och en del av kylarpaketet.

x

x

x

x

DSC09936

Dragningen av kylslangar har påbörjats. Här är det bara två kylmoduler monterade. En tredje tillkom senare. Armen för att lösgöra hårddisken från kontakten går här ut framåt. Jag ändrade det sedan till att gå ut på sidan bredvid hårddisken.

x

x

x

x

DSC09938

En närbild av den löstagbara hårddisken.

x

x

x

x

DSC09922

Montering av extra USB.

x

x

x

x

DSC09937

Kabeldragning har påbörjats.

x

x

x

x

DSC09926

Tangentbordet av ”klick”-typ har byggts in i en plåt.

x

x

x

x

DSC00072

En 5mm genomskinlig plastskiva har sågats ur och limmats fast ovanpå tangentbordsplåten.

x

x

x

x

DSC09955Tangentbordet och locket har provmonterats här. Lägg märke till USB-kontakterna längst bak till vänster.

x

x

x

x

DSC09930

I bakgrunden syns hela datorns innanmäte. det kommer dock att bli fler detaljer monterade, bla en kylare till.

x

x

x

x

DSC09943

längst bak till höger skymtar den svarta vattenpumpen. Slangdragningen är inte klar ännu.

x

x

x

x

DSC09961

Undersidan av datorn visar de två fläktintagen med fläktar.

x

x

x

x

DSC00073

Datorns tangentbordsplåt skall kläs i vit plast och här har sågningen av den börjat.

x

x

x

x

 

DSC00063

Den tredje kylmodulen är monterad, slangarna dragna och vatten är fyllt. Lägg märke till kylningen av nätaggregatet av ett böjt alu-rör till höger i bild. Det börjar bli trångt under huven nu….

x

x

x

x

DSC00081Tangentbordet är klädd med utsågad 3mm vit högglansplast och under den 3 mm genomskinlig plats som ligger på en 2mm aluminiumplåt. Den genomskinliga plasten skall bära fram datorns olika ljussken från lampor.

x

x

Dx

x

Datorn klar

 

DSC00115

Överdelen på datorn är lackad i svart krymplack (blev inte så bra). Lägg märke till kylluftutloppet.

x

x

x

x

DSC00104En stilstudie…
Under den svarta bulpen till höger finns vattenpumpen. ”Bulpen” är en ljuddämpning som går upp ur hålet som behövdes för att vattenpumpen skulle få plats i höjdled. Den svarta utbyggnaden i mitten krävdes för att vattenslangarna och kopplingarna för processorkylaren skulle få plats.

x

x

x

x

DSC00108Drar i spaken för att få ut hårddisken.

x

x

x

x

DSC00120

DVD-skiva på våg in i slottin-spelaren.

x

x

x

x

DSC00121

DVD:n snart inne.

x

x

x

x

DSC00122

Nästan klart.

x

x

x

x

DSC00123 Där försvann den in.

x

x

x

x

DSC00148

Första gången datorn startades fungerade allt direkt. Installation av drivrutiner och Windows gjordes utan problem. Windows 7 Ultimate installerades på några minuter. Jag överraskades av hur snabb denna dator är. Windows startar upp på ca 7 sekunder, en programkod på 1,7 mb kompileras på under en sekund osv. Man ser hur ljuset från LED-lamporna blinkar genom plasten och ut under tangentbordet.

x

x

 

a500klar

Datorn på plats!
Den är placerad på en utdragbar skiva  under bordet. Denna dator används endast att surfa med och lite annat vardagligt. Vad som inte framgår är att den är stöldsäkrad, som alla våra datorer, genom ett snillrikt system. Om datorn tas från platsen dras en sprint ur som släpper på ström genom hårddisken och gör den obrukbar. Utöver det är datorn fastskruvad på underlaget med genomgående vagnsbult. vagnsbult har runda skallar och omöjliga att skruva upp från utsidan. Till detta kommer ett par system som gör att vi kan hitta datorerna per omgående om de stjäls. Datorn byggdes sommaren år 2013.

 

 

 

 

Datorintresse © 2017