Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

Program – FBnickBrowse v1704140017

Flashbackläsare

Programmet utvecklades för att enklare kunna läsa de av ”FBnickLoader” nedladdade inläggen. Utan detta program var vi tvungna att öppna varje inlägg för sig, stänga det och öppna nästa. Med FBnickBrowse klickar man bara på knappen framåt eller bakåt för att bläddra. Programmet kan endast användas efter att ett annat program, ”FBnickLoader”, laddat ner inlägg från Flashback.

Fler funktioner

När något viktigt upptäcks i ett inlägg fick vi före detta program öppna en texteditor för att klippa och klistra den viktiga texten. På samma sätt fick vi göra med ovanliga meningar och ovanliga ord. Med FBnickBrowse finns det textrutor där man klistrar in och sparar viktiga texter. Man kan också öppna Google eller Upplysning.se direkt från programmet.

Manual


= Bläddrar framåt.

 


= Bläddrar bakåt.

 


= Visar visuellt var man befinner sig i listan.

 


= Vilket postnummer man är på.
Nummret beskriver inte vilken post för just denna alias man befinner sig på utan den visar vilket postnummer totalt just denna post har och som man befinner sig på för denna alias.

 


= Är på post från start.
I detta fall har vald alias 25144 poster. Av de posterna befinner man sig just nu på post 7191 enligt bilden ovan.

 


= I översta rutan skriver man in det som användaren skriver om sig själv.
Kopiera text ur ett inlägg där detta alias skriver om sig själv och klistra in i textrutan. Använd tangenterna ”Ctrl + c” för att kopiera och ”Ctrl + v” för att klistra in.
= I understa rutan kan man skriva anteckningar.
Man antecknar sådant som kan vara viktigt för det som klistrades in i rutan ovan
.
= Med knappen ”Öppna listan” kan listan där ovanstående skrivits in öppnas.
Listan kan öppnas när som helst och den går att editera.
är allt är klart sparas det genom att klicka på knappen ”Spara listor”, mer om det längre ner.

 


= Öppnad lista med en anteckning enligt föregående avsnitt.

 


= Här skrivs ovanliga meningar in.
Ovanliga meningar (och ord, nedan) är det absolut vanligaste sättet att hitta förövaren. Man kopierar ovanliga meningar och klistrar in i listen ovan.

= Med knappen ”Öppna listan” kan listan där ovanstående skrivits in öppnas.
Listan kan öppnas när som helst och den går att editera.
När allt är klart sparas det genom att klicka på knappen ”Spara listor”, mer om det längre ner.

 


= Här skrivs ovanliga ord in.
Ovanliga ord (och meningar, ovan) är det absolut vanligaste sättet att hitta förövaren. Man kopierar ovanliga ord och klistrar in i listen ovan.
= Med knappen ”Öppna listan” kan listan där ovanstående skrivits in öppnas.
Listan kan öppnas när som helst och den går att editera.
När allt är klart sparas det genom att klicka på knappen ”Spara listor”, mer om det längre ner.

 


= Det man skrivit in sparas.
Man sparar efter varje gång man skrivit något. Programmet håller reda på vilka rutar man skrivit i och sparar bara det. Knappen är rödmarkerad för att lätt hittas.

 


= Konvertering av filerna görs innan man kan bläddra i dem.
Egentligen skrivs en konverterad lista som man bläddrar i och som talar om för programmet vilken post som skall öppnas. I detta fall är konverteringen redan gjord och knappen gråmarkerad och avstängd för att den inte skall tryckas in av misstag.

 


= Google öppnas.
Bra om man kommer på något avgörande medan man bläddrar bland posterna.

 


= Upplysning.se öppnas.
Bra om man vill söka direkt på en person man misstänker.

 


= Exempel på listor.
De tre filer längst ner som börjar med bokstaven ”O” och som slutar på .txt är listor man skall använda i sitt grävande av ID bakom alias. De fyra översta filerna som börjar på ”i” och som slutar på .txt är programmets ini-filer och skall inte röras. De skapas när konverteringen körs. Där kan man också se programmet denna sida handlar om, ”FBnickBrowse.exe”.

x


= En öppnad post när man klickat på någon av bläddraknapparna.
Kan inte vara svårt att hitta honom. Hur många har suttit i Sivert Öholm’s soffa?

Programmet placeras i användarmappen

FBnickBrowse måste läggas i samma mapp som inläggen är placerade. Vi var först inne på att använda bara ett program och från det välja vem vi ville bläddra bland. Det blev dock besvärligt när vi levererade inlägg till någon annan för att bläddra bland filerna. Därför är programmet anpassat för att ligga i samma mapp som aktuella användarens inlägg ligger.

Först konverterar vi filerna

Innan programmet kan användas måste filerna konverteras. Egentligen rörs inte filerna i sig. Programmet läser igenom alla filnamnen som består av nummer och lägger till ett antal ”0” framför. Därefter placeras inläggsnamnen insorterat i en lista. Detta förfarande måste göras för vid dataläsning av inläggen ser datorn första siffran som viktigast. Om fösta inlägget har nummer 3 och sista nr 10 sker dataläsningen med nr 1 först i inlägg 10 och först därefter läses inlägg nr 3. Därför är det nödvändigt att först skapa en lista som programmet läser nummerordningen ur och hämtar motsvarande inlägg för läsning.

Öppnar i webbläsaren

Varje post öppnas i den webbläsare som är inställd som standard på din dator. Vanligt är att det öppnas en flik eller sida för varje post man öppnar.
I Internet Explorer går detta ställa in så att varje post öppnas i samma fönster, välj ”Verktyg/Internetalternativ” ett fönster öppnas, välj fliken ”Allmänt” och där klicka på ”Flikar”, längst ner bocka i ”Den aktuella fliken eller det aktuella fönstret”, klicka på ”OK”.
I Edge, FireFox eller Chrome och varianter på dessa går det inte ställa in på det sätt som behövs. Här får man istället stänga flikar efter hand som det börjar bli för många öppna.

Öppna alltid nästa inlägg

Programmet börjar alltid att öppna inlägget efter där man sist slutade. Det går alltså utmärkt att stänga ner och avsluta läsjobbet för att nästa läspass fortsätta där man slutade.

Börja från början

Om man av någon anledning vill börja från början med läsningen öppnas filen ”indexnr.txt” efter att programmet stängts av och ändrar talet som står där till 0 alternativt raderar filen. När man sedan skall bläddra igen måste man bläddra tillbaka ett steg för att börja på inlägg nr 1.

Formalia

FBnickBrowse är fullständigt ofarligt att använda. Det finns inga konstiga koder eller annat inbyggt. Ändå måste vi säga att programmet får används av egen risk och vi tar inget ansvar för eventuella skador eller ekonomiska problem som kan uppstå när programmet används. Programmet får inte heller användas i brottsligt syfte.

Installera

Programmet är packat i en zip-fil. När det öppnas kan vissa virusprogram varna för okänt program eller fil. I sådana fall godkänn programmet i virusprogrammet.
Placera programmet i samma mapp som posterna du skall läsa ur.
Om programmet vägrar fungera, starta med adminrättigheter genom att högerklicka på programmet och välj ”Kör som administratör”.


Vi ger bort detta program!
Ladda ner här: DOWNLOAD

 

Lämna dina kommentarer om programmet här nedan. Håll er till topic och använd en trevlig ton. Alla som inte följer detta raderas.
Vi kommenterar också programmets utveckling, fel mm i fetad stil.

Uppdaterad: 2019-03-26 — 13:23

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Genom att klicka på "Skicka Kommentar" GODKÄNNER ni nedanstående regler:
1. Svensk lag gäller
2. Netikett gäller (sök på Google).
Kommentarsfunktionen har en automatisk kontroll. Allt som inte godkänns skickas inte!

Mejladressen behöver inte fyllas i!

Skriv motsvarande siffror på raden nedan *