Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

Kategori: PROGRAM

Program – Översättaren

”Översättaren” är ett datorprogram som utvecklades ur ”Transmaster” som var ett tidigare program. Översättaren började säljas 1995 och när Google började med översättningar genom webbläsare på nätet försvann marknaden under ungefär år 2000. ”Översättaren Standard” betyder att det också finns en ”Översättaren Pro” som inte färdigutvecklades innan marknaden för översättningsprogram försvann. Totalt såldes runt 500st […]