Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

Kategori: WINDOWS – INSTÄLLNINGAR

Windows – Aktivera manuellt

Leta upp mappen C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft/ Den borde vara tom på innehåll. Finns inte mappen, skapa den med namnet här ovan. Skapa en textfil (.txt) i mappen ovan. Låt den få namnet som Windows ger den Lägg in följande text i den nya text-filen <?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?> <software_identification_tag xmlns=”http://standards.iso.org/iso/19770/-2/2009/schema.xsd”> <entitlement_required_indicator>true </entitlement_required_indicator> <product_title>Windows 10 Home </product_title> <product_version> <name>10.0.10011.16384</name> […]